Persberichten

Persberichten

Goed geschreven persbericht vergoot kans op plaatsing

Uit het recent gepubliceerde onderzoek ‘De 5 afwegingen van journalisten om een persbericht wél over te nemen’ is gebleken dat journalisten het vooral erg druk hebben en het meest gebaat zijn bij een persbericht dat ze het liefst 1-op-1 kunnen overnemen. Een goed geschreven persbericht is een must om de kans te vergroten dat je in de media free publicity genereert:

Goed geschreven

Hoe het persbericht is opgeschreven, maakt een aanzienlijk verschil. Zoals hierboven al uitgelegd, zetten journalisten de berichten vooral in om met hun werkdruk om te kunnen gaan. Een goed geschreven persbericht dat de journalist zo kan plaatsen, vergroot dan ook de kansen dat het wordt opgenomen. Wat journalisten aangeven is dat als de schrijver van zo’n bericht een journalistieke achtergrond heeft, zij veel meer geneigd zijn om het te gebruiken.

Persberichten hebben een vast format en een handleiding. Je schrijft ze dus niet zomaar even als een artikeltje. En commerciële tekst is uit den boze. Communicatieprofessionals zijn opgeleid om nieuws op een juiste manier in een persbericht gieten en daarmee de kans te vergroten op gratis publiciteit voor uw bedrijf/product/dienst/samenwerking/innovatie enz.

Daarnaast wordt een goede relatie met de journalist als belangrijk ervaren:

Persoonlijke relatie

Vervolgens vergroot de plaatsingskans aanzienlijk als een journalist een persoonlijke relatie heeft met degene die verantwoordelijk is voor het pr-bericht. Journalisten zijn simpelweg meer bereid naar een persbericht te kijken als ze weten wie er achter schuilt.

Toch laten veel bedrijven het onderhouden van perscontacten achterwege. Vaak niet bewust, maar meer uit tijdsgebrek. Een goed communicatiebureau heeft vaak al contacten en onderhoud die ook.

Weten welke 3 andere afwegingen journalisten maken?

Lees het hele artikel

Meer weten over persberichten? Communikaatie helpt graag met:

  • trainingen over het schrijven persberichten
  • het schrijven van persberichten
  • het uitzetten van persberichten in de media via het eigen netwerk landelijke perscontacten

Contact

COMMUNIKAATIE
T 0343 593533
E info@communikaatie.nl

volg ons ook op:
linkedintwitter